USKOK pokrenuo istragu protiv načelnika Smokvice i građevinskog poduzetnika

featured image

14. svi 2024. 16:58

Slučajevi otkrivanja prijevara s europskim novcem sve su češći u Hrvatskoj. Načelnik općine Smokvica i splitski građevinski poduzetnik u najnovijem su pokušali izvući novac prilikom gradnje muzeja.

Na temelju PNUSKOK-ove kaznene prijave, USKOK je nakon provedenih izvida pokrenuo istragu protiv načelnika korčulanske općine Smokvica Kuzme Tomašića i splitskog poduzetnika i direktora tvrtke Chrile Ivice Kriletića.

Njih dvojica osumnjičeni su za izvlačenje EU sredstava prilikom izvođenja građevinskih radova na projektu Muzeja zlata i srebra. Općina Smokvica 2018. godine izabrala je tvrtku Chrile kao najpovoljnijeg ponuđača s cijenom od 4,16 milijuna kuna s PDV-om, no u konačnici je Kriletićevoj tvrtki isplaćeno znatno više.

Iako je ranije određeno da cijene po jedinici rada fiksne, aneksima ugovora naknadno su povećane jedinične cijene te ugovoreni dodatni, naknadni i nepredviđeni radovi i produljen rok građenja.

Izgradnja muzeja 2019. godine; Foto: Općina Smokvica / Facebook

Niz nepravilnosti i kršenja zakona

Osim toga, radovi na izgradnji muzeja i popločavanju glavnog trga ispred crkve i muzeja izvedeni su protivno Zakonu o gradnji. Općina nije ishodila potrebnu izmjenu i dopunu pravomoćne građevinske dozvole. Tomašić je – protivno Zakonu o javnoj nabavi – umjesto provedbom postupka jednostavne nabave, narudžbenicom naručio izmjene i dopune Glavnog projekta. Kriletić i on bez kontrole projektantskog, stručnog i tehničkog nadzora napravili su i potpisali zapisnik o primopredaji svih ugovorenih radova. Na temelju zapisnika o okončanom obračunu Smokvica je tvrtki Chrile isplatila ukupno 6,45 milijuna kuna odnosno 856.366 eura, iako za Muzej ni do tada nije ishođena izmjena i dopuna građevinske dozvole, niti je obavljen tehnički pregled građevine i izdana uporabna dozvola.

Tomašić je pri tome znao da općina za muzej ne posjeduje vlastitu muzejsku građu jer se radilo o građi u vlasništvu župe u Smokvici te da, prije ugovaranja partnerskog odnosa sa županijom, općina nije od Ministarstva kulture pribavila očitovanje može li osnovati muzej. Općinsko vijeće je stoga donijelo odluku da se umjesto muzeja osnuje Galerija zlata i srebra Smokvica te je Tomašić na temelju prethodno pribavljenog mišljenja Hrvatskog muzejskog vijeća ishodio rješenje o postojanju uvjeta za osnivanje javne ustanove Galerija. Učinio je to iako je znao da ni ta ustanova nema tehnički pregled građevine ustanove, kao i da do 13. svibnja 2024. nije izdana uporabna dozvola. Zbog toga nije osiguran prostor, što je jedan od preduvjeta za obavljanje muzejske djelatnosti bilo muzeja ili galerije.

Plaća načelnika 1162 eura

Konačno, na postavljeni zahtjev općine za nadoknadom bespovratnih sredstva, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije utvrdila je elemente nepravilnosti osnovom kojih nije odobrena isplata bespovratnih sredstava od najmanje 837.085 kuna odnosno 111.100 eura. Županija ih je morala vratiti i najmanje toliko je i vratila. Od Općine je zatražila povrat bespovratno doznačenih sredstava od 711.522 kuna odnosno 94.435. Načelnik se obvezao vratiti taj novac, ali općina nije u roku platila dospjele obveze.

Na opisani način, Tomašić je obavljanjem radova bez ishođene izmjene i dopune građevinske dozvole, aneksiranjem osnovnog ugovora te neosnovanim povećanjem ugovorenih jediničnih cijena radova tvrtki Chrile pribavio korist od najmanje 2.287.922 kuna na štetu Europskog fonda za regionalni razvoj iz kojeg su doznačena bespovratna sredstva. Županiju je oštetio za iznos vraćenih sredstava od najmanje 837.085 kune. Također je oštetio i Općinu za najmanje 2.274.991 kune na ime realiziranog kredita općine u iznosu od 5.400.000,00 kuna koji je korišten za plaćanje ugovorenih radova.

Tomašić je općinski načelnik iz redova Socijaldemokrata. Imovinska kartica otkriva kako za posao načelnika dobiva plaću od 1162 eura neto, a u manjoj mjeri bavi se i poljoprivredom.