Hrvatska minimalna plaća među europskima: Zastali na sredini

Financije Forbes Hrvatska 6. velj 2024. 17:20
featured image

6. velj 2024. 17:20

Minimalna bruto plaća u Hrvatskoj u 2024. godini iznosi 840 eura, što je pozicionira oko sredine Eurostatove ljestvice. Kad je u pitanju ljestvica prilagođena standardu kupovne moći, situacija je i malo bolja.

Hrvatska je na 15. mjestu Eurostatovog popisa koji prikazuje iznos minimalne bruto plaće u 27 europskih država.

Prvu grupu država s najvišim minimalnim bruto plaćama većima od 1500 eura predvodi Luksemburg. U toj državi minimalna plaća iznosi 2571 euro. U toj grupi još su redom Irska (2146 eura), Nizozemska (2070 eura), Njemačka (2054 eura), Belgija (1994 eura) i Francuska (1767 eura).

Rascjep na bogate i siromašne očit je kad se vidi druga grupa u kojoj su minimalne bruto plaće između 1000 i 1500 eura. U njoj su samo Španjolska (1323 eura) i Slovenija (1254 eura).

Najviše država „naguralo“ se u trećoj grupi u kojoj su minimalne bruto plaće manje od 1000 eura. Predvodi je Cipar u kojem ona iznosi točno 1000 eura, a slijede Poljska (977 eura), Portugal (956 eura), Malta (925 eura), Litva (924 eura) i Grčka (910 eura). Sljedeća na popisu je Hrvatska u kojoj minimalna bruto plaća u 2024. godini iznosi 840 eura. U neto iznosu, u Hrvatskoj je to od 614 do 640 eura ovisno o olakšicama.

Nakon Hrvatske slijede Estonija (820 eura), Češka (764), Slovačka (750), Latvija (700), Mađarska (696), Rumunjska (663 eura) i Bugarska u kojoj je minimalna plaća 477 eura. Na popisu su i kandidati i potencijalni kandidati za članstvo u Uniji. Među njima prednjači Turska (613 eura), a slijede Srbija (543 eura), Crna Gora (532), Albanija (385 eura) i Sjeverna Makedonija (360 eura).

Izvor: Eurostat

Dio država nema propisanu minimalnu plaću, a među njima i bogatih i siromašnih. To su Danska, Italija, Austrija, Finska, Švedska, Bosna i Hercegovina te Kosovo. Za Sjedinjenje Američke Države, minimalna bruto plaća iznosi 1137 eura na federalnoj razini).

Gleda li se minimalna bruto plaća u odnosu na standard kupovne moći (PPS), Hrvatska pozicija je još bolja. Tu je najbolja Njemačka, a slijede Luksemburg, Nizozemska, Belgija, Francuska, Irska, Nizozemska, Poljska, Slovenija, Španjolska, Litva, Hrvatska, Rumunjska, Cipar, Portugal, Grčka, Malta, Mađarska, Češka, Slovačka, Estonija, Latvija i Bugarska. Među državama izvan EU Tursku slijede Crna Gora, Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija.

Ove godine na snagu stupa EU direktiva o minimalnim plaćama

Forbes Slovenija javlja kako je Europska unija 2022. godine dala zeleno svjetlo europskoj Direktivi o primjerenim minimalnim plaćama. Njezina svrha je osigurati primjerenost zakonom propisanih minimalnih plaća, a time i dostojne uvjete rada i života za sve radnike u EU. Države članice ga moraju prenijeti u nacionalno zakonodavstvo do 15. studenog ove godine.

Direktivom se uspostavljaju postupci za osiguravanje odgovarajućih zakonom propisanih minimalnih plaća, potiče kolektivno pregovaranje o plaćama i povećava pristup zaštićenoj minimalnoj plaći za one radnike koji imaju pravo na minimalnu plaću prema nacionalnim zakonima.

Prema direktivi, države članice će morati uspostaviti okvir za definiranje minimalne plaće prema jasnim kriterijima. Zakonsko određivanje minimalne plaće morat će se ažurirati najmanje svake dvije godine ili zemlje koje imaju automatsku indeksaciju, svake četiri godine. Međutim, direktiva ne propisuje posebno najnižu razinu minimalne plaće za svaku zemlju.

Za ocjenu primjerenosti zakonom propisane minimalne plaće članovi će moći koristiti košaricu roba i usluga po realnim cijenama ili koristiti referentnu vrijednost od 60 posto medijalne bruto plaće i 50 posto prosječne bruto plaće.