Hrvatski javni dug na 63 posto BDP-a i očekuje se daljnji pad

featured image

7. lip 2024. 11:26

Javni dug Republike Hrvatske krajem veljače iznosio je  47,6 milijardi eura što je 0,8 milijardi ili 1,7 posto više u odnosu na veljaču 2023. 

Godišnji rast duga opće države posljedica je prvenstveno rasta zaduživanja središnje države. Ostale sastavnice podsektora opće države – fondovi socijalne sigurnosti i lokalna država – zabilježile su smanjenje duga. Ipak, središnja država s ukupnim dugom od 46,6 milijardi eura čini gotovo 98 posto ukupnog javnog duga, navodi se u analizi Raiffeisen istraživanja.

U veljači je godišnji rast duga opće države bio posljedica rasta unutarnje komponente duga. Prema podacima o strukturi duga, unutarnji dug opće države iznosio je 33,6 milijardi eura, što čini 70,5 posto ukupnog duga. Unutarnji dug tako je porastao za više od 1,7 milijarde eura u odnosu na kraj veljače 2023. Istovremeno, inozemni dug opće države iznosio je više od 14 milijarde eura i bio je za gotovo milijardu eura niži u usporedbi s veljačom prošle godine (-6,4 posto).

Izvor: Raiffeisen istraživanja; DZS

Očekuje se pad javnog duga prema 60 posto BDP-a

Uzevši u obzir posljednje podatke o BDP-u i travanjsku EDP notifikaciju koja je potvrdila prethodno objavljene podatke o dugu opće države na kraju prošle godine, promatrano u relativnom izrazu, ukupan dug opće države na kraju 2023. godine iznosio je 63,0 posto godišnjeg BDP-a. U 2024. očekujemo nastavak trenda pada relativnog pokazatelja prema 60 posto BDP-a premda umjerenijom dinamikom, prognoziraju analitičari Raiffeisena.

Što se tiče dospijeća javnog duga koji se, u okruženju restriktivne monetarne politike, zanavlja uz više kamatne stope, Hrvatska se tu nalazi u razmjerno povoljnoj situaciji jer se više od 50% javnog duga odnosi na dug s rokom dospijeća iznad 10 godina. Time je zadržana smanjena negativna izloženost kamatnom riziku. Prema objavljenim podacima Eurostata, trošak kamata iznosio je u 2023. godini 1,7 posto BDP-a.

Ministarstvo najavljuje nove obveznice za građane

Od aktivnosti na tržištu kapitala, iz Ministarstva financija najavili su da je u planu izdanje narodne obveznice početkom srpnja s obzirom na to da u sedmom mjesecu na domaćem tržištu dospijeva obveznica vrijednosti 1,4 milijarde eura. 

Prema navodima iz Ministarstva, planirano novo izdanje narodne obveznice vjerojatno će imati dva roka dospijeća, moguće tri i deset godina, a ukupni ciljani iznos bi mogao biti između dvije i 2,5 milijarde eura. Također, trogodišnja obveznica, ako joj to bude ročnost, svakako će biti namijenjena i građanima, a u Ministarstvu razmišljaju da građanima bude omogućeno ulaganje i u desetogodišnje izdanje. 

“U oba izdanja očekujemo pojačani interes građana za sudjelovanje u kupnji vrijednosnih papira, u nedostatku atraktivnijih oblika ulaganja”, zaključuje se u analizi Raiffeisen istraživanja.