Gordana Grgas
Novinarka | [email protected]
Novinarka koja prati ekonomiju i financije, a posebno je zanima proces zelene i digitalne tranzicije te sektor energetike, kao i trendovi na tržištu rada.

Svi članci autora