Tko će dobiti posao projektiranja najskuplje autoceste u Hrvatskoj?

Aktualno Bojan Bajgorić Šantić 20. tra 2024. 07:47 > 20. tra 2024. 07:48
featured image

20. tra 2024. 07:47 > 20. tra 2024. 07:48

Hrvatske autoceste uskoro će morati donijeti odluku o tome tko će projektirati dionicu autoceste prema Dubrovniku. Nakon što je izbor Geoprojekta i partnera poništen, čini se da je izbor ZG-PROJEKTA i njegovih partnera najizglednija opcija.

Za natječaj projektiranja autoceste prema Dubrovniku objavljen u kolovozu javilo se pet zajednica ponuditelja. Radi se o dionici koja se u medijima spominjala kao naskuplja u Hrvatskoj, zbog procjene da će njezin kilometar koštati oko 27 milijuna eura. Forbes Hrvatska prošlog tjedna izvijestio je kako je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) poništila izbor splitskog Geoprojekta, zagrebačke Mobilita Evolve i kineskog China Railwayeryuan Engineering Groupa koji su prethodno na natječaju dobili izradu projektne dokumentacije i ishođenje građevinskih dozvola za dionicu Rudine – Osojnik na autocesti A1.

Poništenje je uslijedilo nakon žalbe koju su komisiji podnijeli konkurenti ZG-PROJEKT i BBD – Bridge & Building Design sa svojim podugovarateljima.

S obzirom da je najavljeno kako slijedi ponovni pregled ponuda, a poznato je kako su tri proglašene nevaljanima, a izbor Geoprojekta s partnerima je poništen – Forbes je poslao upit HAC-u i DKOM-u kako bi se vidjelo koji su mogući scenariji, odnosno znači li to da jedino ponuda ZG-PROJEKT-a može biti izabrana.

HAC I DKOM nisu htjeli komentirati tko može biti izabran

Ni HAC ni DKOM nisu htjeli komentirati moguće scenarije. HAC je odgovorio kako ih ne može dati dok traje postupak javne nabave, dok je DKOM također odgovorio da ne može dati odgovor na upit. Prethodno je pojasnio kako kako je člankom 425. stavkom 6. Zakona o javnoj nabavi propisano da je naručitelj obvezan postupiti sukladno izreci njihove odluke. HAC to mora napraviti najkasnije u roku od 30 dana od dostave izvršne odluke, pri čemu je vezan pravnim shvaćanjem i primjedbama DKOM-a. Međutim, nakon donošenja odluke i izvan žalbenog postupka te pravnih shvaćanja i primjedbi iznesenih u odluci, DKOM nema utjecaja na daljnje postupanje naručitelja.

Kako bi doznali moguće scenarije, Forbes Hrvatska je za komentar upitao i Marka Turudića, stručnjaka za javnu nabavu i izvanrednog profesora na katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu.
Turudić je pregledao dokumentaciju i ustvrdio kako tri ponude nisu bile valjane. Trames i Setec Amenagements Lineares et Structures – SETEC ALS dali su ponudu koja je bila nepravilna i neprikladna. Druge dvije ponude dali su Geokon-Zagreb, Integra, Bomega Projects, Geodata Projekt i Ingkon Studio s jedne i Rijekaprojekt i IPZ s druge strane. Obje su bile neprihvatljive, a ponuda Rijekaprojekta je uz to bila i nepravilna.

Pojasnio je kako je ponuda nepravilna ako ispunjava neki od sljedećih uvjeta: Nije sukladna dokumentaciji o nabavi, primljena je izvan roka za dostavu ponuda, postoje dokazi o tajnom sporazumu ili korupciji, nije rezultat tržišnog natjecanja, naručitelj je utvrdio da je izuzetno niske ili ponuditelj nije prihvatio ispravak računske pogreške.

Marko Turudić: Manevarski prostor HAC-a je jako sužen

Ponuda je neprikladna, ako nije relevantna za ugovor o javnoj nabavi jer bez značajnih izmjena ne mogu zadovoljiti potrebe i zahtjeve naručitelja propisane dokumentacijom o nabavi. Ponuda je neprihvatljiva ako njezina cijena prelazi planirana, odnosno osigurana novčana sredstva naručitelja za nabavu ili ponuditelj ne ispunjava kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta.

S obzirom da nevaljanost spomenute tri ponude (po svemu sudeći) nije bila osporavana pred DKOM-om, one ne mogu biti izabrane kod ponovnog pregledavanja ponuda. Kako je rješenjem DKOM-a ustanovljeno kako Geoprojektova nije u skladu s dokumentacijom o nabavi, Turudiću se čini da se tajnedostatak nikako ne može ”ispraviti” korištenjem instituta upotpunjavanja i pojašnjenja ponuda. Hrvatskim autocestama zbog toga je manevarski prostor jako sužen.

Ponuda ZG-PROJEKT-a jedina je valjana koja im je ostala. No, osim izbora nje, postoji mogućnost donošenja odluke o poništenju postupka ako Hrvatske autoceste budu smatrale da su za tako nešto ispunjeni uvjeti. No – i takva odluka se može osporavati pred DKOM-om, zaključuje Turudić.