Nikolina Oršulić
Novinarka kojoj su u fokusu kompanije, startupovi, tehnologije, tržište rada, financije i zelena transformacija.

Svi članci autora