Ministar Šušnjar u potencijalnom sukobu interesa: Povjerenstvo nam je objasnilo sve scenarije

featured image

22. svi 2024. 14:47

Pitali smo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa je li ih ministar Šušnjar pitao za mišljenje oko svoje pozicije u tvrtki Bossgas iz BiH, te bi li potencijalno bila suspektna i situacija u kojoj on prenese vlasnička prava na nekog trećeg, a njegova braća i dalje nastave voditi tvrtku koja se bavi plinskim biznisom u BiH

Još dok smo istraživali plinski biznis novog ministra gospodarstva iz redova Domovinskog pokreta, Ante Šušnjara, nametalo se pitanje: Je li to sukob interesa? Je li moguće da taj problem nisu prodiskutirali pregovarački timovi HDZ-a i Domovinskog pokreta? Je li moguće da je novi/stari premijer Andrej Plenković izabrao na čelo tog izuzetno zahtjevnog resora – koji obuhvaća i područje energetike – kandidata koji ima ozbiljan plinski biznis „sa strane“ bez konzultacija s Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa?

Ante Šušnjar, novi ministar, u svom najavnom intervjuu za Dnevnik Nove TV rekao je da se radi o obiteljskoj tvrtki, da nije imao operativnih dužnosti u toj tvrtki, a da će svoj udio prenijeti na braću. Naime, kao što je pisao Forbes Hrvatska, radi se o tvrtki Bossgas sa sjedištem u Tomislavgradu u Bosni i Hercegovini, koju je još 1998. godine osnovao otac aktualnog ministra, Zvonimir Šušnjar, a nakon njegove smrti, 2018. godine – tri udjela su naslijedila trojica sinova, Ante, Tomislav (liječnik), te Ivan, ekonomist koji je karijeru započeo u Ini, a od 2016. do 2018. je radio i u PPD-u, potom na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a od siječnja 2023. godine on je i direktor tvrtke. Četvrti udio drži tvrtka MAM iz Tomislavgrada. Tvrtka posluje vrlo uspješno, prihod za za prošlu godinu iznosio je respektabilnih 7,8 milijuna eura, te bilježi rast iz godine u godinu.

Ne može prenijeti udjele na braću

Na upit Forbesa Hrvatska Povjerenstvu saznali smo, međutim, da se novi ministar niti itko iz (nove) Vlade nije interesirao o suspektnoj situaciji s ministrovim biznisom sa strane, niti zatražio savjet Povjerenstva kako riješiti situaciju – kada je pala odluka da Ante Šušnjar svakako mora biti ministar. Potvrđeno nam je da „obveznik Ante Šušnjar nije zatražio mišljenje Povjerenstva vezano za suvlasništvo trgovačkog društva u BiH“.

No, ministar Ante Šušnjar je posve pogrešno zaključio da će se riješiti problema propitivanja sukoba intresa ako svoj udio u tvrtki Bossgas prenese na braću.

„U odnosu na prijenos upravljačkih prava ističem kako je čl. 19. st. 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21. i 36/24., dalje ZSSI) propisano da su svi obveznici koji imaju 5 posto i više dionica odnosno udjela u vlasništvu (kapitalu trgovačkog društva) za vrijeme obnašanja javne dužnosti dužni prenijeti svoja upravljačka prava na temelju udjela u kapitalu društva na drugu osobu, osim na osobe iz članka 5. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona, ili na posebno tijelo.  Stoga, ističem kako obveznik ne može prenijeti svoja upravljačka prava na brata budući da je isti sukladno odredbama ZSSI-a član obitelji odnosno povezana osoba u smislu čl. 5. stavka 1. točke 6. ZSSI-a“, odgovoreno je na upit Forbesa Hrvatska iz Povjerenstva.

„Pritom napominjem da obveznik može na članove obitelji prenijeti vlasništvo nad poslovnim udjelima, međutim na navedeno ga ZSSI ne obvezuje“, pojašnjeno je dodatno.

Je li problem ako braća nastave posao bez njega?

A što je sa situacijom da Šušnjar prenese svoje vlasništvo na nekog „izvan dosega“ Zakona, a njegova braća su i dalje vlasnici, a brat Ivan upravlja tvrtkom koja se bavi enegetikom?

U slučaju da braća obveznika ostaju vlasnici trgovačkog društva koje se bavi energetikom u Bosni i Hercegovini, a da je sam obveznik ministar u resoru zaduženom za energetiku, iz Povjerenstva odgovaraju „kako navedeno ne označava samo po sebi automatsku povredu odredbi ZSSI-a međutim konkretan obveznik mora biti svjestan mogućnosti nastanka sukoba interesa u pojedinačnim situacijama u tijeku obnašanja dužnosti, te je u slučaju mogućeg sukoba interesa dužan navedeni spriječiti traženjem mišljenja od strane Povjerenstva odnosno postupanjem u skladu s čl. 9. ZSSI-a u svakoj takvoj pojedinačnoj situaciji.“

Ukoliko Povjerenstvu bude dostavljena prijava, odnosno „stekne saznanja da je obveznik u konkretnoj situaciji postupao stavljajući svoj privatni interes ili privatni interes povezanih osoba ispred javnog interesa“,  Povjerenstvo će svakako navedeno ispitati – pojašnjeno nam je u pisanom odgovoru.

S kim zapravo posluje Bossgas?

S obzirom da je Forbes Hrvatska pitao direktora Bossgasa, Ivana Šušnjara, brata ministra Ante Šušnjara, s kojim tvrtkama točno posluju, no do danas nismo dobili odgovor, pitali smo Povjerenstvo jesu li potencijalno problematične situacije u kojima bi tvrtka koju vodi brat ministra poslovala s tvrtkama iz energetskog sektora koje „potpadaju“ pod njegov resor.

Ukoliko u strukturi vlasništva Bossgasa i nadalje ostane obveznik Ante Šušnjar, neovisno o prijenosu upravljačkih prava na drugu osobu, čl. 19. st. 3. ZSSI-a obvezuje tvrtku da ukoliko putem javnog natječaja ili na drugi način stupa u poslovni odnos s državnim tijelima ili s jedinicama lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave te s trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave ima upravljački udio, o takvom poslovnom događaju obavijesti Povjerenstvo, odgovoreno je na naš upit.

„Nadalje, člankom 20. ZSSI-a propisano je da svaki poslovni subjekt u kojem obveznik ima 5 % ili više udjela u vlasništvu ne može stupiti u poslovni odnos s tijelom javne vlasti u kojem obveznik obnaša dužnost niti smije biti član zajednice ponuditelja ili podisporučitelj u tom poslovnom odnosu, a što se odnosi i na poslovne subjekte u kojima član obitelji obveznika ima 5 % ili više udjela u vlasništvu, kada je član obitelji obveznika na bilo koji način, izravno ili neizravno, stekao predmetni udio odnosno dionice od obveznika u razdoblju od dvije godine prije imenovanja odnosno izbora na javnu dužnost pa do prestanka njezina obnašanja“, navedeno je u odgovoru Povjerenstva, te je naglašeno da i „u slučaju prijenosa vlasništva na braću obveznika tijekom obnašanja dužnosti ministra“, a „što (…) nije obveza koju propisuje ZSSI, navedeno trgovačko društvo neće moći sklapati poslovne odnose s tijelom javne vlasti u kojem obveznik obnaša dužnost.“

Drugim riječima, situacija za novog ministra gospodarstva Antu Šušnjara već na početku mandata vrlo se zakomplicirala i teško će se izvući iz zone propitivanja potencijalnog sukoba interesa.

Prvo, nije zatražio mišljenje Povjerenstva, a mogao je. Nije to ni učinio premijer prije nego što ga je angažirao i tako je i on ponovno demonstrirao da ne drži previše do institucije nadzora sukoba interesa. Drugo, javno je objavio da smatra da će problem riješiti prijenosom prava vlasništva na braću, te je tako javno pokazao da ne poznaje Zakon o sprječavanju sukoba interesa. Treće, ma što god učinio, činjenica da njegova braća posjeduju tvrtku koja se bavi plinskim biznisom stavlja ga pod lupu permanentnog promatranja je li neki njegov potez sukob interesa ili nije.